Moja zóna
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica
Akademická 13, Banská Štiavnica
00161667
2021117461
SK2021117461
25-49 zamestnancov
01.02.1951
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
618 tis. €
13,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica


Riaditeľ Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica


Kataster Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica