Prehľad o organizácii
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Veľká okružná, Žilina
00161691
2021429267
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1960
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
494 tis. €
-91,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Riaditeľ Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Zriaďovateľ Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Predmet činnosti Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Kataster Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina