Moja zóna
Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
Veľká okružná, Žilina
00161691
2021429267
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1960
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
398 tis. €
-48 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Štatutári Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Spoločníci Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Kataster Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina