Moja zóna
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
Mnoheľova 828, Poprad
00161802
2020656946
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1964
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,35 tis. €
1,69 mil. €
-93,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad


Štatutári Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad


Spoločníci Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad


Predmety podnikania Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad


Kataster Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad


Skrátené výkazy Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad