Moja zóna
Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
Malinovského 1, Brezno
00162035
2021171152
Nemá
50-99 zamestnancov
16.08.1996
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
907 tis. €
-61 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Štatutári Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Spoločníci Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Predmety podnikania Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Kataster Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Skrátené výkazy Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno