Prehľad o organizácii
Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno
Malinovského 1, Brezno
00162035
2021171152
Nemá
50-99 zamestnancov
16.08.1996
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,13 mil. €
-5,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Riaditeľ Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Zriaďovateľ Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Predmet činnosti Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Kataster Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno


Skrátené výkazy Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno