Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
Radlinského 55, Dolný Kubín
00162051
2020565173
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1968
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
485 tis. €
-32,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín


Riaditeľ Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín


Kataster Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín