Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice
Na lúkach 18, Levice
00162353
2021171592
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1948
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
-1,05
0,57
115,8 %
212 €
7,1 %
2017/2016
26,6 tis. €
-5,7 %
2017/2016
0,17
156 %
2017/2016
N/A
335 tis. €
-56,8 %
2022/2021

Zisk Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


2014
2015
2016
2017
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


2014
2015
2016
2017
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


2014
2015
2016
2017
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


2014
2015
2016
2017
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


Riaditeľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


Zriaďovateľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


Predmet činnosti Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


Kataster Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice