Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany
Brezová 2, Piešťany
00162442
2020530721
Nemá
nezistený
01.09.1968
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
994 tis. €
-57,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany


Riaditeľ Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany


Zriaďovateľ Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany


Predmet činnosti Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany


Kataster Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany


Skrátené výkazy Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany