Moja zóna
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava
Zavarská 9, Trnava
00162451
2021147392
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1922
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,89 tis. €
451 tis. €
57,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava


Štatutári Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava


Spoločníci Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava


Predmety podnikania Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava


Kataster Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava


Skrátené výkazy Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava