Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice
SNP 116, Turčianske Teplice
00162817
2021479009
SK2021479009
50-99 zamestnancov
01.09.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
562 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
PhDr. Anna Badínová Belá-Dulice23.03.2023


Konanie menom spoločnosti [01.09.1990]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina15.01.2021

Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1990

Kataster Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL