Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice
SNP 116, Turčianske Teplice
00162817
2021479009
SK2021479009
50-99 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
562 tis. €
-87,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Riaditeľ Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Zriaďovateľ Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Predmet činnosti Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice