Moja zóna
Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice
SNP 116, Turčianske Teplice
00162817
2021479009
SK2021479009
50-99 zamestnancov
01.09.1990
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
534 tis. €
-27,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Štatutári Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Spoločníci Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Predmety podnikania Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Kataster Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice


Skrátené výkazy Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice