Moja zóna
Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce
Hviezdoslavova 668, Ladce
00162922
2020993480
SK2020993480
25-49 zamestnancov
01.09.1966
Odborné učilištia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
119 tis. €
-66,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce


Štatutári Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce


Spoločníci Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce


Predmety podnikania Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce


Kataster Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce


Skrátené výkazy Odborné učilište internátne, Hviezdoslavova 668, Ladce