Prehľad o organizácii
Východoslovenské vydavateľstvo, národný podnik, Košice v likvidácii
Jakubovo nám. 12, 811 09 Bratislava
00164542
2021189797
Nemá
nezistený
08.01.1971
11.01.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Východoslovenské vydavateľstvo, národný podnik, Košice v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Východoslovenské vydavateľstvo, národný podnik, Košice v likvidácii


Likvidátor Východoslovenské vydavateľstvo, národný podnik, Košice v likvidácii


Predmet činnosti Východoslovenské vydavateľstvo, národný podnik, Košice v likvidácii


Kataster Východoslovenské vydavateľstvo, národný podnik, Košice v likvidácii


Skrátené výkazy Východoslovenské vydavateľstvo, národný podnik, Košice v likvidácii