Prehľad o organizácii
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Prešov, Hlavná 2920/99
00164682
2021240595
SK2021240595
25-49 zamestnancov
01.09.1952
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
36,4 mil. €
-97,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Štátna vedecká knižnica v Prešove


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Štátna vedecká knižnica v Prešove


Riaditeľ Štátna vedecká knižnica v Prešove


Zriaďovateľ Štátna vedecká knižnica v Prešove


Predmet činnosti Štátna vedecká knižnica v Prešove


Kataster Štátna vedecká knižnica v Prešove


Skrátené výkazy Štátna vedecká knižnica v Prešove