Moja zóna
Divadelný ústav
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jakubovo námestie 2562/12
00164691
2020829921
SK2020829921
25-49 zamestnancov
01.01.1969
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,7 tis. €
22,8 mil. €
-91,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Divadelný ústav


Štatutári Divadelný ústav


Spoločníci Divadelný ústav


Predmety podnikania Divadelný ústav


Kataster Divadelný ústav


Skrátené výkazy Divadelný ústav