Prehľad o organizácii
Divadelný ústav
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Jakubovo námestie 2562/12
00164691
2020829921
SK2020829921
25-49 zamestnancov
01.01.1969
Čin.knižníc a archívov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,7 tis. €
22,9 mil. €
-93,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Divadelný ústav


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Divadelný ústav


Riaditeľ Divadelný ústav


Zriaďovateľ Divadelný ústav


Predmet činnosti Divadelný ústav


Kataster Divadelný ústav


Skrátené výkazy Divadelný ústav