Prehľad o organizácii
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 3865/1, 97517, Slovenská republika
00165549
2021095670
SK2021095670
2000-2999 zamestnancov
01.07.1973
Čin.nemocníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
424 €
Infinity
2021/2020
92,3 mil. €
-42,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Riaditeľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Generálny riaditeľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Zriaďovateľ Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Predmet činnosti Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Kataster Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica


Skrátené výkazy Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica