Prehľad o organizácii
Okresný súd Dolný Kubín
Dolný Kubín, Radlinského 1713/36, časť obce: Dolný Kubín, 02625, Slovenská republika
00165751
2020565195
Nemá
nezistený
01.01.1974
31.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
293 tis. €
-9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Dolný Kubín


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Dolný Kubín


Predseda Okresný súd Dolný Kubín


Predmet činnosti Okresný súd Dolný Kubín


Kataster Okresný súd Dolný Kubín


Skrátené výkazy Okresný súd Dolný Kubín