Prehľad o organizácii
Okresný súd Košice - okolie
Košice - mestská časť Staré Mesto, Štúrova 1369/29, 04010, Slovenská republika
00165891
2020762568
Nemá
nezistený
01.01.1972
31.05.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
114 tis. €
-94,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Okresný súd Košice - okolie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Okresný súd Košice - okolie


Predmet činnosti Okresný súd Košice - okolie


Kataster Okresný súd Košice - okolie


Skrátené výkazy Okresný súd Košice - okolie