Moja zóna
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 71, 81311, Slovenská republika
00166073
2020830196
SK2020830196
250-499 zamestnancov
01.02.2001
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
127 mil. €
-86,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Štatutári Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Spoločníci Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Predmety podnikania Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky