Prehľad o organizácii
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 71, 81311, Slovenská republika
00166073
2020830196
SK2020830196
250-499 zamestnancov
01.02.2001
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
158 tis. €
4,5 %
2022/2021
127 mil. €
-31,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Minister Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Predmet činnosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky