Prehľad o organizácii
Krajská prokuratúra
Košice - mestská časť Staré Mesto, Mojmírova 5
00166464
2020762601
Nemá
200-249 zamestnancov
01.01.1996
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,59 mil. €
-76,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Krajská prokuratúra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Krajská prokuratúra


Zainteresovné osoby Krajská prokuratúra


Predmet činnosti Krajská prokuratúra


Kataster Krajská prokuratúra


Skrátené výkazy Krajská prokuratúra