Moja zóna
Krajská prokuratúra
Košice - mestská časť Staré Mesto, Mojmírova 5
00166464
2020762601
Nemá
200-249 zamestnancov
01.01.1996
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,56 mil. €
112,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Krajská prokuratúra


Štatutári Krajská prokuratúra


Spoločníci Krajská prokuratúra


Predmety podnikania Krajská prokuratúra


Kataster Krajská prokuratúra


Skrátené výkazy Krajská prokuratúra