Prehľad o organizácii
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Košice - mestská časť Sever, Watsonova 1932/45, 04001, Slovenská republika
00166553
2020762612
SK2020762612
50-99 zamestnancov
22.11.1954
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
14,4 tis. €
81 tis. €
-62,5 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied