Moja zóna
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied
Košice - mestská časť Sever, Watsonova 1932/45, 04001, Slovenská republika
00166553
2020762612
SK2020762612
25-49 zamestnancov
22.11.1954
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
8,4 tis. €
79,8 tis. €
-61,8 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Štatutári Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied