Prehľad o organizácii
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 3484/9, 84503, Slovenská republika
00166596
2020830350
SK2020830350
25-49 zamestnancov
01.01.1972
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
331 tis. €
-14,8 %
2019/2018

Koneční uživatelia výhod Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied