Moja zóna
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 5813/9, 845 03 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
00166596
2020830350
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
282 tis. €
-15,6 %
2019/2018

Koneční uživatelia výhod Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia