Moja zóna
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 5807/9, 845 38 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
00166618
2020894678
SK2020894678
100-149 zamestnancov
01.01.1984
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
25,6 tis. €
72,8 %
2021/2020
13 mil. €

Koneční uživatelia výhod Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia