Prehľad o organizácii
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 3484/9, 84538, Slovenská republika
00166618
2020894678
SK2020894678
100-149 zamestnancov
01.01.1984
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
25,6 tis. €
72,8 %
2021/2020
14,6 mil. €
354,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Chemický ústav Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Chemický ústav Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Chemický ústav Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Chemický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Chemický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Chemický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Chemický ústav Slovenskej akadémie vied