Moja zóna
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 5777/21
00166634
2020894689
SK2020894689
50-99 zamestnancov
01.01.1981
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,2 tis. €
720 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia