Prehľad o organizácii
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 5777/21, 84551, Slovenská republika
00166634
2020894689
SK2020894689
50-99 zamestnancov
01.01.1981
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,2 tis. €
752 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied