Moja zóna
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Nitra, Akademická 969/2
00166723
2021246656
SK2021246656
100-149 zamestnancov
18.06.1953
Výskum v obl.spoloč.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
96,67
6 %
6,85 tis. €
-94,1 %
2015/2014
441 tis. €
-65,8 %
2015/2014
0,02
-87 %
2015/2014
342 tis. €
-81 %
2021/2020
323 tis. €

Zisk Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


2014
2015
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


2014
2015
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


2014
2015
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


2014
2015
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia