Prehľad o organizácii
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 3484/9
00166758
2020291625
Nemá
nezistený
01.01.1974
01.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
6,86 tis. €
319,4 %
2020/2019
N/A

Koneční uživatelia výhod VEDA, vydavateľstvo SAV


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VEDA, vydavateľstvo SAV


Riaditeľ VEDA, vydavateľstvo SAV


Zriaďovateľ VEDA, vydavateľstvo SAV


Predmet činnosti VEDA, vydavateľstvo SAV


Kataster VEDA, vydavateľstvo SAV


Skrátené výkazy VEDA, vydavateľstvo SAV