Prehľad o organizácii
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
Košice - mestská časť Sever, Watsonova 1935/47, 04001, Slovenská republika
00166804
2020762623
SK2020762623
100-149 zamestnancov
01.01.1972
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
13,4 tis. €
-73 %
2022/2021
1,97 mil. €
72,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied