Moja zóna
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Košice - mestská časť Sever, Watsonova 1935/47
00166804
2020762623
SK2020762623
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
12,2 tis. €
0 %
2021/2020
1,82 mil. €
-20,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia