Moja zóna
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied
Košice - mestská časť Juh, Šoltésovej 4-6
00166898
2021375059
Nemá
nezistený
01.01.1972
01.01.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
147 tis. €
-27,6 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied


Štatutári Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied