Prehľad o organizácii
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19, 81109, Slovenská republika
00166944
2021344710
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1983
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
160 tis. €
-13,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Historický ústav Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Historický ústav Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Historický ústav Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Historický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Historický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Historický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Historický ústav Slovenskej akadémie vied