Moja zóna
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19
00166944
2021344710
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1983
Výskum v obl.spoloč.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
152 tis. €
-14,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Historický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Historický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Historický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Historický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Historický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Historický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia