Prehľad o organizácii
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19, 81364, Slovenská republika
00166979
2021292911
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,2 tis. €
45 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied