Moja zóna
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19
00166979
2021292911
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1974
Výskum v obl.spoloč.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,2 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia