Moja zóna
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19, 81364, Slovenská republika
00166995
2020794149
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
Výskum v obl.spoloč.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
18,2 tis. €
33,3 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Štatutári Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied