Prehľad o organizácii
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19, 81364, Slovenská republika
00166995
2020794149
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
19,1 tis. €
33,3 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied