Moja zóna
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19
00166995
2020794149
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
Výskum v obl.spoloč.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
18,2 tis. €
33,3 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia