Moja zóna
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19
00167037
2020794160
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.1972
Výskum v obl.spoloč.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia