Prehľad o organizácii
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Klemensova 2522/19, 81364, Slovenská republika
00167037
2020794160
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1972
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied