Moja zóna
Encyklopedický ústav SAV
Bratislava - mestská časť Petržalka, Bradáčova 3294/7
00167100
2020794171
Nemá
nezistený
01.01.1974
01.05.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
151 tis. €
-79,4 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Encyklopedický ústav SAV


Štatutári Encyklopedický ústav SAV


Spoločníci Encyklopedický ústav SAV


Predmety podnikania Encyklopedický ústav SAV


Kataster Encyklopedický ústav SAV


Skrátené výkazy Encyklopedický ústav SAV