Moja zóna
Slovenská televízia
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
00167398
Nemá
nezistený
01.07.1991
13.01.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská televízia


Štatutári Slovenská televízia


Spoločníci Slovenská televízia


Predmety podnikania Slovenská televízia


Kataster Slovenská televízia


Skrátené výkazy Slovenská televízia