Prehľad o organizácii
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
Trenčianska 57, 825 10 Bratislava
00167436
2020480264
SK2020480264
20-24 zamestnancov
17.01.1951
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,09
0,91
20,4 %
-161 tis. €
-525,1 %
2022/2021
1,05 mil. €
5,6 %
2022/2021
-0,07
-538,6 %
2022/2021
172 tis. €
62,3 %
2021/2020
N/A

Zisk DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
transparex.sk
185,59
0,8
0,13
1,82

Zisk pred zdanením DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


Predseda DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


Predstavenstvo DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


Člen dozorného orgánu DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


Predmet činnosti DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


Kataster DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava


Skrátené výkazy DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava