Prehľad o organizácii
ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov
Koceľova 25, 821 08 Bratislava
00167452
2020794193
Nemá
nezistený
19.04.1993
11.02.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Predstavenstvo ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Predmet činnosti ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Kataster ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Skrátené výkazy ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov