Moja zóna
ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov
Koceľova 25, 821 08 Bratislava
00167452
2020794193
Nemá
nezistený
19.04.1993
11.02.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Štatutári ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Spoločníci ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Predmety podnikania ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Kataster ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov


Skrátené výkazy ĽUDIB, výrobné družstvo invalidov