Moja zóna
INŠTALA výrobné družstvo
Priemyselná 4, 949 23 Nitra
00167479
2020404903
Nemá
nezistený
05.10.1953
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
434 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk INŠTALA výrobné družstvo


2016
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Tržby INŠTALA výrobné družstvo


2016

Zisk pred zdanením INŠTALA výrobné družstvo


2016
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

EBITDA INŠTALA výrobné družstvo


2016
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod INŠTALA výrobné družstvo


Štatutári INŠTALA výrobné družstvo


Spoločníci INŠTALA výrobné družstvo


Predmety podnikania INŠTALA výrobné družstvo


Kataster INŠTALA výrobné družstvo


Skrátené výkazy INŠTALA výrobné družstvo