Prehľad o organizácii
INŠTALA výrobné družstvo
Priemyselná 4, 949 23 Nitra
00167479
2020404903
Nemá
nezistený
05.10.1953
23.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
434 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk INŠTALA výrobné družstvo


2016
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby INŠTALA výrobné družstvo


2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením INŠTALA výrobné družstvo


2016
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA INŠTALA výrobné družstvo


2016
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod INŠTALA výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INŠTALA výrobné družstvo


Predstavenstvo INŠTALA výrobné družstvo


Správca konkurznej podstaty INŠTALA výrobné družstvo


Predmet činnosti INŠTALA výrobné družstvo


Kataster INŠTALA výrobné družstvo


Skrátené výkazy INŠTALA výrobné družstvo