Prehľad o organizácii
KOVOSTAV, výrobné družstvo
956 53 Slatinka nad Bebravou
00167495
2020416475
Nemá
nezistený
09.06.1993
25.04.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KOVOSTAV, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVOSTAV, výrobné družstvo


Predstavenstvo KOVOSTAV, výrobné družstvo


Správca konkurznej podstaty KOVOSTAV, výrobné družstvo


Predmet činnosti KOVOSTAV, výrobné družstvo


Kataster KOVOSTAV, výrobné družstvo


Skrátené výkazy KOVOSTAV, výrobné družstvo