Prehľad o organizácii
LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii
Mierová 22, 920 16 Hlohovec
00167533
2020394926
Nemá
nezistený
16.12.1951
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Tržby LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


Likvidátor LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


Predstavenstvo LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


Člen dozorného orgánu LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


Predmet činnosti LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


Kataster LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii


Skrátené výkazy LUBONAS, drevo-kovo výrobné družstvo v likvidácii