Prehľad o organizácii
Avana VOD
Mliekárenská 10, 825 01 Bratislava
00167576
Nemá
25.06.1991
25.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Avana VOD


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Avana VOD


Predstaventvo Avana VOD


Predmet činnosti Avana VOD


Kataster Avana VOD