Prehľad o organizácii
ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze
Zlatovská cesta 35, 911 01 Trenčín
00167614
2020382980
Nemá
nezistený
13.06.1948
Výroba pleten.odevov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0,02
1 149 %
-220 €
1,8 %
2020/2019
N/A
-0
1,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-10,49
n/a
0,05

Zisk pred zdanením ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


Predstavenstvo ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


Správca konkurznej podstaty ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


Správca vyrovnacieho konania ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


Predmet činnosti ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


Kataster ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze


Skrátené výkazy ĽUDOTEX, textilné a odevné družstvo, Trenčín v konkurze