Moja zóna
ÚSVIT, výrobné družstvo
Tomášikova 26, 826 37 Bratislava
00167622
2020313108
Nemá
nezistený
05.07.1965
25.07.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ÚSVIT, výrobné družstvo


Štatutári ÚSVIT, výrobné družstvo


Spoločníci ÚSVIT, výrobné družstvo


Predmety podnikania ÚSVIT, výrobné družstvo


Kataster ÚSVIT, výrobné družstvo


Skrátené výkazy ÚSVIT, výrobné družstvo