Prehľad o organizácii
ÚSVIT, výrobné družstvo
Tomášikova 26, 826 37 Bratislava
00167622
2020313108
Nemá
nezistený
05.07.1965
25.07.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ÚSVIT, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ÚSVIT, výrobné družstvo


Predstavenstvo ÚSVIT, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu ÚSVIT, výrobné družstvo


Predmet činnosti ÚSVIT, výrobné družstvo


Kataster ÚSVIT, výrobné družstvo


Skrátené výkazy ÚSVIT, výrobné družstvo