Prehľad o organizácii
"V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava 2
00167631
2020370143
SK2020370143
3-4 zamestnanci
23.11.1949
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,07
-0,4
0,31
82,3 %
-21,9 tis. €
127 tis. €
-0,07
620 €
N/A

Zisk "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
47,46
0,18
0,78
3,9

Zisk pred zdanením "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


2022
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Predstavenstvo "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Člen dozorného orgánu "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Predmet činnosti "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Kataster "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Skrátené výkazy "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave