Moja zóna
"V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave
Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava 2
00167631
2020370143
SK2020370143
3-4 zamestnanci
23.11.1949
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
620 €
N/A

Koneční uživatelia výhod "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Štatutári "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Spoločníci "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Predmety podnikania "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Kataster "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave


Skrátené výkazy "V Z O R O D E V", výrobné družstvo v Bratislave