Prehľad o organizácii
SLOVODEV, výrobné družstvo, Galanta, v likvidácii
sídlisko Jas 5, 924 00 Galanta
00167649
Nemá
12.05.1946
04.09.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SLOVODEV, výrobné družstvo, Galanta, v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVODEV, výrobné družstvo, Galanta, v likvidácii


Likvidátor SLOVODEV, výrobné družstvo, Galanta, v likvidácii


Predstavenstvo SLOVODEV, výrobné družstvo, Galanta, v likvidácii


Predmet činnosti SLOVODEV, výrobné družstvo, Galanta, v likvidácii


Kataster SLOVODEV, výrobné družstvo, Galanta, v likvidácii