Moja zóna
VZOR, výrobné družstvo Nitra
Hollého 11, 950 34 Nitra
00167665
2020404914
Nemá
nezistený
01.01.1991
11.01.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VZOR, výrobné družstvo Nitra


Štatutári VZOR, výrobné družstvo Nitra


Spoločníci VZOR, výrobné družstvo Nitra


Predmety podnikania VZOR, výrobné družstvo Nitra


Kataster VZOR, výrobné družstvo Nitra


Skrátené výkazy VZOR, výrobné družstvo Nitra