Prehľad o organizácii
VZOR, výrobné družstvo Nitra
Hollého 11, 950 34 Nitra
00167665
2020404914
Nemá
nezistený
01.01.1991
11.01.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VZOR, výrobné družstvo Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZOR, výrobné družstvo Nitra


Predstavenstvo VZOR, výrobné družstvo Nitra


Predmet činnosti VZOR, výrobné družstvo Nitra


Kataster VZOR, výrobné družstvo Nitra


Skrátené výkazy VZOR, výrobné družstvo Nitra