Prehľad o organizácii
NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky
Jesenského 19, 940 52 Nové Zámky
00167673
2020374851
Nemá
nezistený
30.05.1955
15.06.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,17
0,11
0
255,1 %
-24,1 tis. €
N/A
-0,17
N/A
N/A

Zisk NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


2019
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-33,91
-1,55
n/a
0,26

Zisk pred zdanením NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


2019
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


2019
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


Predstavenstvo NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


Predmet činnosti NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


Kataster NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky


Skrátené výkazy NOVODEV, výrobné družstvo, Nové Zámky