Prehľad o organizácii
Kožatex, družstvo
Grösslingova 62, Bratislava
00167703
Nemá
17.12.1992
23.01.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kožatex, družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kožatex, družstvo


Predstaventvo Kožatex, družstvo


Predmet činnosti Kožatex, družstvo


Kataster Kožatex, družstvo