Moja zóna
Kožatex, družstvo
Grösslingova 62, Bratislava
00167703
Nemá
17.12.1992
23.01.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Kožatex, družstvo


Štatutári Kožatex, družstvo


Spoločníci Kožatex, družstvo


Predmety podnikania Kožatex, družstvo


Kataster Kožatex, družstvo