Prehľad o organizácii
Kožená galantéria, výrobné družstvo
Bratislavská cesta 1797, 945 45 Komárno
00167720
2020398380
SK2020398380
50-99 zamestnancov
14.05.1955
Výroba kufrov,kabeliek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,07
2,05
21,6 %
-66,4 tis. €
-141,8 %
2022/2021
1,1 mil. €
47,3 %
2022/2021
-0,05
-148,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Kožená galantéria, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Kožená galantéria, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
13,13
0,78
0,1
2,91

Zisk pred zdanením Kožená galantéria, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kožená galantéria, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kožená galantéria, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kožená galantéria, výrobné družstvo


Predstavenstvo Kožená galantéria, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu Kožená galantéria, výrobné družstvo


Predmet činnosti Kožená galantéria, výrobné družstvo


Kataster Kožená galantéria, výrobné družstvo


Skrátené výkazy Kožená galantéria, výrobné družstvo