Moja zóna
Kožená galantéria, výrobné družstvo
Bratislavská cesta 1797, 945 45 Komárno
00167720
2020398380
SK2020398380
50-99 zamestnancov
14.05.1955
Výroba kufrov,kabeliek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,13
3,38
17,2 %
159 tis. €
248,7 %
2021/2020
746 tis. €
-27,5 %
2021/2020
0,11
223,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Kožená galantéria, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Kožená galantéria, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
transparex.sk

16,08
0,83
0,25
4,68

Zisk pred zdanením Kožená galantéria, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kožená galantéria, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Kožená galantéria, výrobné družstvo


Štatutári Kožená galantéria, výrobné družstvo


Spoločníci Kožená galantéria, výrobné družstvo


Predmety podnikania Kožená galantéria, výrobné družstvo


Kataster Kožená galantéria, výrobné družstvo


Skrátené výkazy Kožená galantéria, výrobné družstvo