Prehľad o organizácii
Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava
Galvaniho 10, 821 04 Bratislava
00167746
2020327782
SK2020327782
3-4 zamestnanci
14.07.1948
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,2
27,1 %
-3,16 tis. €
89,6 %
2022/2021
331 tis. €
15,5 %
2022/2021
-0
89,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
360 tis. €
340 tis. €
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
transparex.sk
5,17
0,73
0,13
0,96

Zisk pred zdanením Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Predseda Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Predstavenstvo Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Člen dozorného orgánu Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Predmet činnosti Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Kataster Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Skrátené výkazy Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava