Moja zóna
Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava
Galvaniho 10, 821 04 Bratislava
00167746
2020327782
SK2020327782
3-4 zamestnanci
14.07.1948
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,04
0,9
25,8 %
-30,2 tis. €
18,8 %
2021/2020
286 tis. €
9 %
2021/2020
-0,03
20,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

5,19
0,74
0,08
1,49

Zisk pred zdanením Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Štatutári Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Spoločníci Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Predmety podnikania Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Kataster Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava


Skrátené výkazy Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava