Prehľad o organizácii
S T A V B A - výrobné družstvo Topoľčany v likvidácii
Stummerova 1304, 955 01 Topoľčany
00167762
Nemá
19.08.1954
20.11.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod S T A V B A - výrobné družstvo Topoľčany v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie S T A V B A - výrobné družstvo Topoľčany v likvidácii


Likvidátor S T A V B A - výrobné družstvo Topoľčany v likvidácii


Predstavenstvo S T A V B A - výrobné družstvo Topoľčany v likvidácii


Predmet činnosti S T A V B A - výrobné družstvo Topoľčany v likvidácii


Kataster S T A V B A - výrobné družstvo Topoľčany v likvidácii