Prehľad o organizácii
DRUŽBA Mokošák s.r.o.
Priemyselná 1, 917 01 Trnava
00167771
2020390163
Nemá
nezistený
16.05.1952
19.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,22
-0,24
1,5
6,8 %
-19 tis. €
77,9 %
2015/2014
178 tis. €
-46,2 %
2015/2014
-0,22
63,7 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk DRUŽBA Mokošák s.r.o.


2014
2015
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby DRUŽBA Mokošák s.r.o.


2014
2015
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
n/a
0,93
n/a
4,64

Zisk pred zdanením DRUŽBA Mokošák s.r.o.


2014
2015
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA DRUŽBA Mokošák s.r.o.


2014
2015
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DRUŽBA Mokošák s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DRUŽBA Mokošák s.r.o.


Konateľ DRUŽBA Mokošák s.r.o.


Predstavenstvo DRUŽBA Mokošák s.r.o.


Člen dozorného orgánu DRUŽBA Mokošák s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DRUŽBA Mokošák s.r.o.


Predmet činnosti DRUŽBA Mokošák s.r.o.


Kataster DRUŽBA Mokošák s.r.o.


Skrátené výkazy DRUŽBA Mokošák s.r.o.