Prehľad o organizácii
D E K O R A výrobné družstvo Trenčín
Bratislavská 123, 911 05 Trenčín
00167789
2020382991
Nemá
nezistený
15.04.1953
24.05.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod D E K O R A výrobné družstvo Trenčín


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie D E K O R A výrobné družstvo Trenčín


Predstavenstvo D E K O R A výrobné družstvo Trenčín


Správca konkurznej podstaty D E K O R A výrobné družstvo Trenčín


Predmet činnosti D E K O R A výrobné družstvo Trenčín


Kataster D E K O R A výrobné družstvo Trenčín


Skrátené výkazy D E K O R A výrobné družstvo Trenčín